Νέα Διεύθυνση

Το Katerina Apartments λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση.

Το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε πλήρως και αναβαθμίσαμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.